Wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

De omvang van de huwelijkse gemeenschap van goederen wordt per 1 januari 2018 beperkt(er).  In de gemeenschap vallen: het gemeenschappelijk vermogen (bezittingen en schulden) van de echtgenoten bij aanvang van het huwelijk plus inkomsten, bezittingen en schulden die de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen respectievelijk maken. Buiten de gemeenschap vallen: het privévermogen van iedere echtgenoot bij aanvang van het huwelijk plus erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk worden verkregen.

De beperkte(re) huwelijkse gemeenschap heeft tot gevolg dat er bij echtscheiding minder verdeeld hoeft te worden. Verdeeld moet worden het gemeenschappelijk vermogen dat bij aanvang van het huwelijk aanwezig was en hetgeen tijdens het huwelijk samen is opgebouwd.

Aandachtspunten

Het voeren van een goede administratie is noodzakelijk om aan te tonen wat tot het privévermogen behoort (en wat tot de huwelijkse gemeenschap). Zeker bij langdurige huwelijken is dit noodzakelijk.

Als de aandelen in het voorhuwelijkse huwelijk ongelijk zijn, dan wordt dit door het huwelijk gewijzigd in gelijke delen. Als echtgenoten voor het huwelijk een woning hebben gekocht in bijvoorbeeld de verhouding 70-30, dan wijzigt het huwelijk de verhouding in 50:50.  Dit geldt ook voor een ongelijke draagplicht voor voorhuwelijkse schulden. Het huwelijk wijzigt de verhouding in 50-50. Wilt u dit voorkomen? Dan moet u (voor het huwelijk) naar de notaris voor het opmaken van huwelijkse voorwaarden.

Heeft een van de echtgenoten voor aanvang van het huwelijk een onderneming, dan valt die buiten de huwelijkse gemeenschap van goederen. De ondernemer/echtgenoot is wel verplicht om voor zijn/haar kennis, vaardigheden en arbeid een redelijke vergoeding ten goede te laten komen aan de gemeenschap. Hier voorzie ik problemen, want wat is een redelijke vergoeding? Daar zal de jurisprudentie een antwoord op moeten geven.  Wilt u de kans op problemen zo klein mogelijk maken? Dan raad ik u aan huwelijkse voorwaarden op te laten maken.