Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen

Het wetsvoorstel tot beperking gemeenschap van goederen is op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet leidt tot een beperking van de omvang van de gemeenschap van goederen. Lees hier een toelichting op de nieuwe wet en een tip voor u gaat trouwen.

Volgens het huidig recht ontstaat er door het huwelijk een gemeenschap van goederen, waarin alle bezittingen en schulden vallen. Bij huwelijkse voorwaarden kan hiervan worden afgeweken. Volgens de nieuwe wet valt het vermogen dat iedere partner bij aanvang van het huwelijk bezit, buiten de gemeenschap. In de gemeenschap valt het vermogen dat partijen bij aanvang van het huwelijk gezamenlijk bezitten (zoals de woning) en de schulden die partners voor het huwelijk samen zijn aan gegaan. Ook valt in de gemeenschap al hetgeen de partners tijdens het huwelijk verkrijgen, met uitzondering van schenkingen of erfenissen. Schenkingen en erfenissen wordt privé vermogen.

Tip leg uw aanvangsvermogen vast voor u gaat trouwen

Het is belangrijk dat toekomstige echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk goed vastleggen wat het aanvangsvermogen van ieder van hen is. Heeft een van de partners een onderneming in de vorm van een eenmanszaak, dan raad ik u aan om contact op te nemen met de notaris om u te laten informeren over het eventueel opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Datum inwerkingtreding nieuwe wet nog niet bekend

De wet gaat uitsluitend gelden voor huwelijken gesloten na de inwerkingtreding van de wet. De ingangsdatum is nog niet bekend.