Vragen over familierecht

Mijn partner wil scheiden. Wat nu?

Als u gaat scheiden komen er veel vragen op u af. Wie blijft er in het huis wonen? Hoe verdelen we het vermogen? Hoe wikkelen we de huwelijkse voorwaarden af? Hoe gaat het met de kinderen? Moet ik alimentatie betalen? Het is verstandig om u goed te laten adviseren bij een familierecht advocaat. Als advocaat familierecht, ook wel scheidingsadvocaat of echtscheidingsadvocaat genoemd, sta ik u bij voor de juridische vragen en begeleid ik u tijdens het proces van scheiden. Lees meer

Mijn ex werkt niet mee aan verkoop van de woning. Wat nu?

Afhankelijk van de situatie kunt u de rechter vragen om de verdeling van het vermogen na scheiding of beëindiging van uw relatie vast te stellen. Bij het vaststellen van de verdeling van het vermogen wordt ook de beslissing over de woning genomen. In sommige situaties kan er een kort geding aanhangig worden gemaakt om de medewerking van uw ex-partner aan verkoop af te dwingen.

Mijn partner en ik zijn uit elkaar. Mijn ex-partner wil niet meewerken aan het aanvragen van een paspoort voor ons kind. Wat nu?

Voor het aanvragen van een nieuw paspoort (of ID-kaart) voor een kind is toestemming van beide ouders (met gezag) nodig. Voor een paspoort is deze toestemming ongeacht de leeftijd van het kind (tot 18 jaar) nodig. Voor een ID-kaart is de toestemming alleen nodig voor kinderen tot 12 jaar. Lees meer

Mijn ex-partner wil met onze kinderen verhuizen. Kan dat zo maar?

Als uw ex-partner met de kinderen wilt verhuizen heeft hij/zij daar toestemming van de andere ouder met gezag voor nodig. Als u deze toestemming niet wilt verlenen, dan zal uw ex-partner bij de rechtbank een verzoek tot vervangende toestemming moeten indienen. U kunt dan verweer voeren. De rechtbank zal dan, nadat beide ouders zijn gehoord ter zitting, een belangenafweging maken. Lees meer

Ik wil met mijn kinderen op vakantie naar het buitenland. Mijn ex-partner weigert toestemming te verlenen. Wat nu?

Indien u na scheiding alleen (of met een nieuwe partner) met de kinderen op vakantie wil gaan, heeft u hiervoor de toestemming van de andere ouder met gezag nodig. Als hij of zij geen toestemming geeft, is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat. Een advocaat kan uw ex-partner vragen alsnog in te stemmen. Blijft de medewerking dan nog steeds uit, dan kan er namens u een procedure bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt voor het verkrijgen van vervangende toestemming.

Zie ook vervangende toestemming vakantie.

Mijn ex-partner komt de omgangsregeling niet na. Wat kan ik doen?

Als de hoofdverzorger niet meewerkt aan de vastgestelde omgangsregeling, dan kunt u een advocaat inschakelen. Deze kan uw ex-partner aanschrijven met het verzoek mee te werken aan het hervatten van de omgangsregeling. Doet hij/zij dit niet, dan kan er een kort geding aanhangig gemaakt worden, waarin de rechter gevraagd wordt uw ex-partner te veroordelen om mee te werken aan omgang (onder het opleggen van een dwangsom). Lees meer

Mijn kind is 12 jaar. Mag hij nu zelf bepalen waar hij gaat wonen?

Het is een groot misverstand dat kinderen zelf mogen bepalen waar ze gaan wonen als ze de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt. Wel is het zo dat in procedures kinderen van 12 jaar of ouder een brief van de rechtbank ontvangen waarin ze worden uitgenodigd om met de rechter te praten. Bij sommige rechtbanken is de leeftijdsgrens lager. In alimentatiezaken is de leeftijd 16 jaar. De rechter zal dan op een passende wijze informeren wat de mening van het kind is. De rechter zal daarbij duidelijk aangeven dat de rechter beslist en niet het kind.

Mijn ex betaalt de alimentatie niet. Wat moet ik doen?

Als uw ex-partner de alimentatie niet betaalt, kunt u het LBIO inschakelen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de alimentatie in een beschikking of in een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant die onderdeel uitmaken van een beschikking is opgenomen. Bij een achterstand van meer dan 6 maanden zult u een deurwaarder moeten inschakelen. Voor het inschakelen van het LBIO of de deurwaarder heeft u de grosse van de beschikking nodig. De grosse is een origineel afschrift van de beschikking met de woorden ‘in naam van de Koning’ erop. Als de alimentatie niet in een beschikking is vastgelegd, zal dit alsnog moeten gebeuren. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact met het kantoor opnemen of een afspraak maken voor het gratis spreekuur.

Betaalt mijn ex-partner niet te weinig alimentatie?

Een door de rechtbank vastgestelde of in onderling overleg overeengekomen kinder- of partneralimentatie kan gewijzigd worden als er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden, zoals salarisverhoging/verlaging, ontslag of de geboorte van een nieuw kind.  Lees meer

Betaal ik niet te veel alimentatie?

De hoogte van de kinder- en partneralimentatie hangt van diverse factoren af. Een eenmaal vastgestelde alimentatie kan gewijzigd worden bij een (relevante) wijziging van omstandigheden. Bekijk ook de pagina over alimentatie. Lees meer

Ik ben ontslagen en kan de alimentatie niet meer betalen. Wat nu?

Een ontslag is uiteraard een vervelende situatie. Uw ontslag kan een reden zijn om de alimentatie te laten herberekenen. Hierbij wordt ook gekeken wat de oorzaak van het ontslag is. Als u verwijtbaar werkeloos bent, is de kans groot dat de rechtbank (grotendeels) voorbij gaat aan het inkomensverlies.

Als u hier vragen over heeft, kunt u contact met het kantoor opnemen of een afspraak maken voor het gratis spreekuur.

Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

In het ouderschapsplan legt u vast op welke wijze u de zorg- en opvoedingstaken gaat verdelen. Denk hierbij aan waar de kinderen hun hoofdverblijf krijgen, de omgangsregeling, het elkaar informeren en raadplegen, de verdeling van de kosten van de kinderen, maar ook wie het vermogen van de kinderen beheert. Lees meer

Hoe lang duurt het voordat ik gescheiden ben?

Dat hangt ervan af. Indien u op korte termijn erin slaagt om samen met uw partner afspraken te maken, al dan niet met behulp van een advocaat, dan kan de echtscheiding relatief snel geregeld zijn. Na indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding, volgt circa 3 weken daarna de beschikking. Dit duurt iets langer als er kinderen van 12 jaar of ouder zijn betrokken, aangezien deze eerst in de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord. Na ontvangst van de echtscheidingsbeschikking moet deze nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Lees meer