Toestemming partner voor verkoop echtelijke woning?

Tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u voor bepaalde rechtshandelingen toestemming nodig van uw partner. De achterliggende gedachte hierbij is bescherming van uw gezin. Heeft u bij verkoop van de echtelijke woning toestemming van uw partner nodig? In deze blog leg ik uit dat toestemming van uw partner bij verkoop woning nodig is, onder specifieke voorwaarden.

Wanneer is toestemming van uw partner nodig volgens de wet?

De wet (artikel 1:88 BW) omschrijft vier type rechtshandelingen waarvoor uw partner toestemming moet verlenen:

  1. Verkoop of het vestigen van een hypotheek op de woning waarin u samen met uw partner het hoofdverblijf heeft (de echtelijke woning). Of de woning gezamenlijk eigendom is of van een van u beiden is niet belangrijk.
  2. Giften, tenzij het gebruikelijke niet bovenmatige giften zijn.
  3. Voor het borg staan of geven van garanties aan derden, tenzij de borg of garantie wordt gegeven in de normale uitoefening van een bedrijf of beroep.
  4. Koop op afbetaling, tenzij dit plaatsvindt in de normale uitoefening van een bedrijf of beroep.

Doet u zaken met een ondernemer of bent u ondernemer?

Bovenstaande kan voor ondernemers en hun partners de nodige vragen oproepen, bijvoorbeeld: “wat wordt er verstaan onder de normale uitoefening van het bedrijf?”. Wees alert. Bent u ondernemer? Dan is moet u controleren voor welke rechtshandelingen u de toestemming van uw partner nodig heeft. Doet u zaken met een ondernemer. Dan moet u controleren of de partij waar u zaken mee doet, een partner heeft die toestemming moet geven.

Toestemming blijft uit, wat nu?

Blijft de benodigde toestemming uit, dan houden de rechtshandelingen mogelijk geen stand. De partner die geen toestemming verleend heeft, kan de rechtshandeling vernietigen. Vernietiging is niet mogelijk als de wederpartij ter goeder trouw heeft gehandeld, tenzij er sprake was van een gift. Bij een gift speelt ter goeder trouw geen rol.

Conclusie: toestemming van partner bij verkoop woning is nodig

Het antwoord op de inleidende vraag – Heeft u toestemming nodig van uw partner voor verkoop van de echtelijke woning? – moet dus bevestigend beantwoord worden, onder de voorwaarden dat u gehuwd bent of een geregistreerd partner hebt. Het gaat dus niet om de vakantiewoning die in eigendom is van u of uw partner.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het bovenstaande? Ik help u graag verder. Neem contact op.