Uurtarief advocaat

Het standaard uurtarief van Busch Advocatenkantoor bedraagt € 211,75, inclusief btw. In voorkomende gevallen kan een lager uurtarief worden overeengekomen, bijvoorbeeld indien uw inkomen net boven de grens voor gesubsidieerde rechtshulp ligt. Kantoorkosten worden niet apart in rekening gebracht.

Er kunnen bijkomende kosten in rekening worden gebracht, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en gemeentelijke leges voor het opvragen van uittreksels uit de Basis Registratie Personen.