Tarieven gesubsidieerde rechtsbijstand

Tijdens het eerste gesprek kijken we of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Als dat het geval is, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw (gezins-) inkomen en vermogen van twee jaar gelden (het peiljaar). De gezinssamenstelling ten tijde van de aanvraag is bepalend en niet de gezinssamenstelling van 2 jaar geleden.

Mocht uw huidige (gezins-) inkomen of vermogen met ten minste 15% zijn gedaald ten opzichte van het peiljaar, dan kunt u een verzoek tot peiljaarverlegging indienen. Bij toekenning van de toevoeging na peiljaarverlegging moet u er rekening mee houden dat er een herbeoordeling van uw inkomen en vermogen plaatsvindt nadat de belastingdienst de definitieve aanslag inkomstenbelasting over het peiljaar jaar heeft opgelegd. Dat kan tot gevolg hebben dat de toevoeging wordt ingetrokken en dat de aan de advocaat uitgekeerde subsidie bij u wordt teruggevorderd.

U vindt de normen en nadere informatie op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Met een doorverwijzing (zogenaamd diagnosedocument) van het Juridisch Loket krijgt u een korting van € 58,– op de eigen bijdrage. Het Juridisch Loket is bereikbaar op 0900-8020 (€ 0,25 pm). Ook kunt u via de website www.juridischloket.nl een afspraak maken voor het bezoeken van een vestiging van het Juridisch Loket.

Verder verstrekken sommige gemeenten bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage. Informeer hiervoor bij uw gemeente.

Naast de eigen bijdrage kunnen er bijkomende kosten in rekening worden gebracht, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en gemeentelijke leges voor het opvragen van uittreksel uit de Basis Registratie Personen.