Ben ik verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij scheiding?

Sinds 1 maart 2019 zijn gehuwde ouders, ouders met een geregistreerd partnerschap of ongehuwde ouders met gezamenlijk gezag verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij scheiding. Deze verplichting is opgenomen in de Wet Bevordering voorgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Een ouderschapsplan is alleen verplicht voor minderjarige kinderen.

Bij de echtscheidingsprocedure verlangt de rechtbank een door de ouders ondertekend ouderschapsplan. Als er geen ouderschapsplan is opgesteld, dan is de kans aanwezig dat de rechtbank de echtscheiding (of ontbinding van het geregistreerd partnerschap) niet uitspreekt. Alleen als indiener van het verzoekschrift goed kan uitleggen waarom het ouderschapsplan ontbreekt, kan de rechtbank van het uitgangspunt afwijken.

Wat moet er in ieder geval in een ouderschapsplan staan?

  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
  • de wijze waarop ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op de kinderen;
  • de wijze waarop de kosten van de kinderen verdeeld worden tussen ouders.

Daarnaast moet uit het ouderschapsplan blijken op welke wijze de kinderen bij het opstellen van het plan zijn betrokken. De leeftijd van de kinderen zal hierbij een rol spelen. Voor de verdeling van de kosten van de kinderen zijn alimentatierichtlijnen ontwikkeld. U kunt hiervan afwijken.

Lees ook dit artikel: Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

Advies bij opstellen ouderschapsplan of scheiding?

Wilt u advies bij het opstellen van het ouderschapsplan of bij uw scheiding dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met advocaat Esther Busch.