Ontslag en alimentatie

Ontslag en alimentatie betalen, hoe werkt dat? Als u wordt ontslagen, is dat al vervelend genoeg. Als dat vervolgens tot gevolg heeft dat u daardoor de alimentatie voor uw kinderen of ex-partner niet meer kunt betalen, is dat nog vervelender. Ontslag kan een reden zijn om de alimentatie aan te laten passen. De rechter kijkt naar de reden van ontslag.

Als u geen verwijt valt te maken van het ontslag, dan zal de rechter bij de berekening van de alimentatie uitgaan van uw lagere inkomen. Bent u op staande voet ontslagen, dan is de kans groot dat de rechter uw inkomensverlies (deels) buiten beschouwing laat. Heeft u een ontslagvergoeding ontvangen, dan wordt van u verwacht dat u deze vergoeding (deels) gebruikt om de alimentatie te betalen. U kunt proberen eerst in overleg met uw ex-partner afspraken te maken over een aanpassing van de bijdrage. Lukt dat niet of heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met mr. Esther Busch voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.