Nieuws over familierecht

Ben ik verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij scheiding?

Sinds 1 maart 2019 zijn gehuwde ouders, ouders met een geregistreerd partnerschap of ongehuwde ouders met gezamenlijk gezag verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij scheiding. Deze verplichting is opgenomen in de Wet Bevordering voorgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Een ouderschapsplan is alleen verplicht voor minderjarige kinderen.

Lees meer

Vermelding rechtsgebiedenregister

mr. Esther Busch heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Personen- en Familierecht:

– Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen

– Ouderschap en erkenning

Deze registratie verplicht mr. Esther Busch elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Afzien overwaarde woning in ruil lagere partneralimentatie heeft fiscale gevolgen.

Uitspraak Hof Den Haag is bekrachtigd door de Hoge Raad. Wat was de situatie?

Man en vrouw, laat ik ze Peter en Melanie noemen, waren getrouwd in gemeenschap van goederen. In 2010 besluiten ze te gaan scheiden. Peter en Melanie hebben in het echtscheidingsconvenant afgesproken dat de echtelijke woning wordt verkocht. Tot aan verkoop van de woning betaalt Peter € 1.900,- partneralimentatie per maand aan Melanie. Dit bedrag wordt na verkoop van de woning verlaagd tot € 600,- per maand. De verlaging van de alimentatie hing niet samen met een verslechterde inkomenspositie van Peter. Ook hebben Peter en Melanie in het convenant vastgelegd dat de gehele overwaarde van de woning aan Melanie toekomt. De woning is verkocht met een overwaarde van € 60.000,-. Lees meer

Reparatie beperking renteaftrek voor partners bij aanschaf woning.

De staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat partners het eigenwoningverleden bij helfte mogen verdelen.

Definitie eigenwoningverleden

Wat is het eigenwoningverleden? Het eigenwoningverleden bestaat uit de eigenwoningreserve, het recht op toepassing van het overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden, het renteaftrekverleden en een aflossingsstand.

Doel besluit

De staatssecretaris heeft het besluit genomen om een niet-beoogde beperking van de renteaftrek te voorkomen als partners samen een woning kopen. De beperking van de renteaftrek kan worden veroorzaakt door een eigenwoningreserve of het niet volledig kunnen voorzetten van een bestaande eigenwoningschuld. Lees meer

Wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

De omvang van de huwelijkse gemeenschap van goederen wordt per 1 januari 2018 beperkt(er).  In de gemeenschap vallen: het gemeenschappelijk vermogen (bezittingen en schulden) van de echtgenoten bij aanvang van het huwelijk plus inkomsten, bezittingen en schulden die de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen respectievelijk maken. Buiten de gemeenschap vallen: het privévermogen van iedere echtgenoot bij aanvang van het huwelijk plus erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk worden verkregen.

De beperkte(re) huwelijkse gemeenschap heeft tot gevolg dat er bij echtscheiding minder verdeeld hoeft te worden. Verdeeld moet worden het gemeenschappelijk vermogen dat bij aanvang van het huwelijk aanwezig was en hetgeen tijdens het huwelijk samen is opgebouwd.

Lees meer

Gezag over je kind zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap

Erkenning van je kind als je niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, betekent volgens de wet niet dat je ook direct gezag hebt. De wet gaat mogelijk veranderen, zodat zowel gehuwde als ongehuwde ouders van rechtswege het gezag gezamenlijk uitoefenen. Lees in dit artikel hoe het verkrijgen van gezag in zijn werk gaat. Lees meer

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen

Het wetsvoorstel tot beperking gemeenschap van goederen is op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet leidt tot een beperking van de omvang van de gemeenschap van goederen. Lees hier een toelichting op de nieuwe wet en een tip voor u gaat trouwen.
Lees meer

Wijziging achternaam minderjarig kind

Er zijn diverse mogelijkheden om de achternaam van een minderjarig kind te wijzigen. In dit bericht licht ik enkele mogelijkheden toe.
Lees meer

Partneralimentatie € 12.000 pm afgewezen wegens vermogen

De rechtbank heeft in 2015 de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Daarbij is het verzoek van de vrouw tot betaling van € 12.000 bruto partneralimentatie per maand afgewezen. De vrouw was het daar niet mee eens en is in hoger beroep gegaan. In deze zaak is van belang dat de vrouw na echtscheiding beschikte over een vermogen van in totaal € 3.000.000, bestaande uit een beleggingsportefeuille en overig vermogen. Lees meer

Ontslag en alimentatie

Ontslag en alimentatie betalen, hoe werkt dat? Als u wordt ontslagen, is dat al vervelend genoeg. Als dat vervolgens tot gevolg heeft dat u daardoor de alimentatie voor uw kinderen of ex-partner niet meer kunt betalen, is dat nog vervelender. Ontslag kan een reden zijn om de alimentatie aan te laten passen. De rechter kijkt naar de reden van ontslag.

Lees meer

BKR registratie roodstand wijzigt

De BKR registratie van kredieten wordt per 1 december 2016 aangescherpt. Op dit moment worden kredieten van minimaal € 500 en met een looptijd van langer dan 3 maanden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd. Hieronder vallen o.a. creditcards, doorlopende kredieten, maar ook de bankrekeningen met kredietlimieten. Per 1 december 2016 vindt de registratie al plaats bij een krediet van minimaal € 250 en een looptijd van 1 maand. Ook als u geen gebruik maakt van het kredietlimiet.

Wilt u na scheiding een nieuwe woning of de woning die u samen met uw ex-partner in eigendom heeft overnemen, dan heeft de wijziging mogelijk tot gevolg dat u minder geld kunt lenen bij de bank.

Indexering alimentatie per 1 januari 2017

De indexering alimentatie voor 2017 is bekend. De alimentatiebedragen stijgen jaarlijks met een door de overheid vastgesteld percentage. Voor volgend jaar is de stijging bepaald op 2,1%. Op de website van het LBIO kunt u uitrekenen hoe hoog de alimentatie per 1 januari 2017 wordt. De indexering geldt voor de alimentatie die door de rechtbank is vastgesteld of schriftelijk is vastgelegd. Alleen als de indexering expliciet is uitgesloten geldt de indexering niet.

Wilt u meer weten over alimentatie? Lees verder.

Toestemming partner voor verkoop echtelijke woning?

Tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u voor bepaalde rechtshandelingen toestemming nodig van uw partner. De achterliggende gedachte hierbij is bescherming van uw gezin. Heeft u bij verkoop van de echtelijke woning toestemming van uw partner nodig? In deze blog leg ik uit dat toestemming van uw partner bij verkoop woning nodig is, onder specifieke voorwaarden.

Lees meer

Vechtscheiding voorkomen hoe doe je dat?

Bij een vechtscheiding zijn er bijna altijd alleen verliezers. Het aantal vechtscheidingen is helaas nog steeds groot. De overheid probeert daar iets aan te doen. Daarom is op 6 september 2016 de website www.divorcechallenge.nl gelanceerd. Doel: het aantal vechtscheidingen terug brengen om de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.

Minister Van der Steur:

“we willen iedereen uitnodigen om, bovenop alles wat we al hebben, nieuwe manieren te bedenken om ouders te helpen hun scheiding goed te regelen zodat ze niet in een vechtscheiding terecht komen en de wereld van hun kinderen niet op zijn kop komt te staan”.

Heeft u ideeën over het verminderen van vechtscheidingen, breng ze in op de website www.divorcechallenge.nl. Heeft u vragen over echtscheiding lees verder op of neem contact op.