Uithuisplaatsing kind

De wet biedt de mogelijkheid om minderjarige kinderen uit huis te plaatsen. Dit is een laatste redmiddel. De kinderrechter mag kinderen uitsluitend uit huis laten plaatsen als hij dit noodzakelijk acht in het belang van de opvoeding van de kinderen of als dit nodig is voor onderzoek naar de geestelijke of lichamelijke gesteldheid van het kind. De kinderrechter stelt de ouders in de gelegenheid om verweer te voeren. Dat kan voor de uithuisplaatsing of ingeval er sprake is van een spoedsituatie na de uithuisplaatsing.

Veelgestelde vragen over familierecht