Pensioen en scheiding

Het uitgangspunt is dat iedere partner recht heeft op de helft van het aanvullend ouderdomspensioen dat de andere partner tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Hiervan kan in de huwelijkse voorwaarden of bij echtscheidingsconvenant worden afgeweken. De rechter komt niet te pas aan de verdeling. Indien de pensioenuitvoerder tijdig is geïnformeerd over de scheiding en de daarbij gemaakte afspraken zorgt de pensioenuitvoerder voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Tijdig is binnen 2 jaar na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking of de beschikking van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap in de registers van de burgerlijke stand. Het informeren moet plaatsvinden door het formulier verdelen van pensioen bij scheiding op te sturen naar de pensioenmaatschappij waar het pensioen is opgebouwd. Het formulier kunt u downloaden op de website van de overheid.

Er is een uitzondering. Als het uit te keren pensioen lager is dan € 462,88 bruto per jaar (per 1 januari 2015) dan vindt er geen verdeling plaats.

(Ex-)partners kunnen ook afspreken om af te zien van de verdeling van het ouderdomspensioen. Voor zover die afspraak niet expliciet is opgenomen in de akte van de huwelijkse voorwaarden, moet die afspraak in het echtscheidingsconvenant worden opgenomen.

Voor dga’s geldt dat de ex-partner recht heeft op de helft van het opgebouwd pensioen in eigen beheer. De dga moet dit pensioen in beginsel afstorten bij een verzekeringsmaatschappij. Dit leidt uitzondering indien de continuïteit van de onderneming hierdoor in gevaar komt.

Daarnaast kan er aanspraak zijn op bijzonder nabestaandenpensioen. Het bijzonder nabestaandenpensioen is de uitkering die een ex-partner kan ontvangen als zijn/haar ex-partner (die het ouderdomspensioen voor de scheiding heeft opgebouwd) overlijdt. Of deze aanspraak bestaat is afhankelijk van de pensioenregeling. De pensioenregeling moet voorzien in een partnerpensioen opbouwbasis en niet op risicobasis.

Voor nadere informatie kunt u de door de overheid uitgegeven brochure raadplegen of direct contact opnemen met Busch Advocatenkantoor.

Veelgestelde vragen over familierecht