Ondertoezichtstelling kinderen

Indien er zorgen zijn over de ontwikkeling van minderjarige kinderen, kan de rechtbank onder bepaalde omstandigheden kinderen onder toezicht plaatsen van de Gezins- en Jeugdbeschermers. De rechtbank stelt u in de gelegenheid om verweer te voeren. Voor het voeren van verweer kunt u zich laten bijstaan door een advocaat.

Veelgestelde vragen over familierecht