Omgang

Na beëindiging van de relatie is het van belang dat er goede afspraken worden gemaakt over de verdeling van de zorg over de minderjarige kinderen verdeeld wordt (de zorg- of omgangsregeling).  Kinderen hebben volgens de wet recht op omgang met hun ouders. Indien u verschil van inzicht heeft over de invulling van de omgangsregeling, dan kan Busch Advocatenkantoor u bijstaan. Er zal eerst geprobeerd worden in onderling overleg tot afspraken te komen. Lukt dit niet dan kan de rechter gevraagd worden een omgangsregeling vast te stellen. Dat kan in het kader van een echtscheidingsprocedure, maar ook uitsluitend in een procedure die betrekking heeft op omgang.

Veelgestelde vragen over familierecht