Gezag

Gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Volgens de wet moet over ieder kind gezag worden uitgeoefend. Dat kan in de vorm van ouderlijk gezag of in de vorm van voogdij. Ouderlijk gezag wordt door de ouders samen of door een van hen uitgeoefend. Voogdij wordt door anderen dan de ouders uitgeoefend.

Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap oefenen ouders het gezag gezamenlijk uit. Na echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap wordt het gezag gezamenlijk voortgezet. De wet biedt de mogelijkheid om de rechter onder bepaalde omstandigheden het gezag aan een ouder toe te kennen.

Voor kinderen die buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn geboren, oefent de moeder het gezag van rechtswege uit. Indien de vader ook belast wenst te worden met het ouderlijk gezag, dan dient er met toestemming van moeder een aantekening in het gezagsregister geplaatst te worden.

Het gezagsregister vindt u op de website www.rechtspraak.nl. Indien de moeder de toestemming niet wil verlenen, dan is het mogelijk om bij de rechtbank een verzoek tot gezamenlijk gezag in te dienen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

 

Veelgestelde vragen over familierecht