Alimentatie

Kinderalimentatie

Na beëindiging van de relatie zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van de kosten van de opvoeding en verzorging van de minderjarige kinderen. Hoeveel iedere ouder moet bijdragen is afhankelijk van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders. Er zijn Alimentatie richtlijnen ontwikkeld voor de berekening van ieders aandeel in de kosten van de kinderen.

Als een minderjarig kind 18 jaar wordt, wordt de in een beschikking vastgelegde bijdrage voor minderjarige kinderen automatisch omgezet in een bijdrage voor de kosten van studie en levensonderhoud van het meerderjarige kind. Deze bijdrage moet aan het kind zelf worden betaald, tenzij de ouders anders zijn overeengekomen. Deze bijdrage stopt op het moment dat het kind 21 jaar wordt, tenzij de ouders anders zijn overeengekomen. In een ouderschapsplan kunnen de afwijkende afspraken worden vastgelegd. Klik hier voor nadere informatie over het ouderschapsplan

Partneralimentatie

Na echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap kan er aanleiding zijn dat de meest verdienende partij de andere partij een bijdrage levert in de kosten van zijn/haar levensonderhoud. De hoogte hiervan wordt bepaald door de welstand van partijen tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap, de behoefte van de partner met het laagste inkomen en ieders draagkracht. Vooralsnog is de maximale duur 12 jaar, te rekenen vanaf de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking dan wel ontbinding geregistreerd partnerschap.

 

Veelgestelde vragen over familierecht