Disclaimer

Door de website, buschadvocatenkantoor.nl, te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op de website is bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Alhoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld en wordt bijgehouden, waarbij gebruik wordt gemaakt van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, kan Advocatenkantoor Busch niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie.  Advocatenkantoor Busch garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de inhoud van de website wordt van de hand gewezen.

Ten aanzien van verwijzingen naar websites van derden, aanvaardt Busch Advocatenkantoor geen enkele aansprakelijkheid.  De inhoud van de websites van derden is niet getoetst of juistheid en/of volledigheid.

Busch Advocatenkantoor behoudt zich alle rechten (zoals auteursrechten en merkenrechten) voor met betrekking tot alle op de website aanwezige informatie (zoals teksten, logo’s en grafisch materiaal). Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om informatie van de website te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen.

Busch Advocatenkantoor behoudt zich het recht voor om de informatie op de website (inclusief deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen.

Eventuele geschillen in verband met de website worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar. Het Nederlands recht is daarbij van toepassing.