Category Archives: Uncategorized


Opsteker voor sociale advocatuur

Op 29 april 2021 heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid van stemmen de motie van o.a. Groenlinks en PvdA aangenomen. De motie is ingediend omdat de toegang tot het recht en de rechtsbeschermingen al jaren onder druk staat vanwege de hoge werkdruk en de lage vergoedingen aan sociaal advocaten. In de motie wordt bepleit de aanbevelingen van de commissie-Van der Meer op te volgen. De commissie Van der Meer heeft in 2017 de knelpunten in de gesubsidieerde rechtsbijstand onderzocht en geadviseerd om structureel 127 miljoen per jaar extra te investeren.