Category Archives: Gezag


Wetsvoorstel koppeling gezamenlijk gezag aan erkenning

In november 2016 is het wetsvoorstel directe koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners ingediend (nr 34.605). Het doel van het wetsvoorstel is dat de ongehuwde partner van de moeder die zijn of haar kind erkent, automatisch ook het gezag verkrijgt, tenzij zich een uitzonderingsgrond voordoet.

Lees meer

Gezag over je kind zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap

Erkenning van je kind als je niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, betekent volgens de wet niet dat je ook direct gezag hebt. De wet gaat mogelijk veranderen, zodat zowel gehuwde als ongehuwde ouders van rechtswege het gezag gezamenlijk uitoefenen. Lees in dit artikel hoe het verkrijgen van gezag in zijn werk gaat. Lees meer