Category Archives: Echtscheiding


Verhuisbericht

Per 1 november 2022 verhuist Busch Advocatenkantoor naar het Smart Business Center in Alkmaar.

Adres: Comeniusstraat 2 A , 1817 MS Alkmaar.

Toeslagen bij scheiding. Voorkom terugbetaling. De 10%-regeling uitgelegd.

Voorkom dat u toeslagen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag, moet terugbetalen bij scheiding. In dit artikel leest u waar u op moet letten.  

Lees meer

Busch Advocatenkantoor is weer geopend.

Met ingang van deze week is het weer mogelijk om afspraken te maken op kantoor, met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen in verband met het Coronavirus.

Ben ik verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij scheiding?

Sinds 1 maart 2019 zijn gehuwde ouders, ouders met een geregistreerd partnerschap of ongehuwde ouders met gezamenlijk gezag verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij scheiding. Deze verplichting is opgenomen in de Wet Bevordering voorgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Een ouderschapsplan is alleen verplicht voor minderjarige kinderen.

Lees meer

Vermelding rechtsgebiedenregister

mr. Esther Busch heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Personen- en Familierecht:

– Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen

– Ouderschap en erkenning

Deze registratie verplicht mr. Esther Busch elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Afzien overwaarde woning in ruil lagere partneralimentatie heeft fiscale gevolgen.

Uitspraak Hof Den Haag is bekrachtigd door de Hoge Raad. Wat was de situatie?

Man en vrouw, laat ik ze Peter en Melanie noemen, waren getrouwd in gemeenschap van goederen. In 2010 besluiten ze te gaan scheiden. Peter en Melanie hebben in het echtscheidingsconvenant afgesproken dat de echtelijke woning wordt verkocht. Tot aan verkoop van de woning betaalt Peter € 1.900,- partneralimentatie per maand aan Melanie. Dit bedrag wordt na verkoop van de woning verlaagd tot € 600,- per maand. De verlaging van de alimentatie hing niet samen met een verslechterde inkomenspositie van Peter. Ook hebben Peter en Melanie in het convenant vastgelegd dat de gehele overwaarde van de woning aan Melanie toekomt. De woning is verkocht met een overwaarde van € 60.000,-. Lees meer

Wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

De omvang van de huwelijkse gemeenschap van goederen wordt per 1 januari 2018 beperkt(er).  In de gemeenschap vallen: het gemeenschappelijk vermogen (bezittingen en schulden) van de echtgenoten bij aanvang van het huwelijk plus inkomsten, bezittingen en schulden die de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen respectievelijk maken. Buiten de gemeenschap vallen: het privévermogen van iedere echtgenoot bij aanvang van het huwelijk plus erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk worden verkregen.

De beperkte(re) huwelijkse gemeenschap heeft tot gevolg dat er bij echtscheiding minder verdeeld hoeft te worden. Verdeeld moet worden het gemeenschappelijk vermogen dat bij aanvang van het huwelijk aanwezig was en hetgeen tijdens het huwelijk samen is opgebouwd.

Lees meer

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen

Het wetsvoorstel tot beperking gemeenschap van goederen is op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet leidt tot een beperking van de omvang van de gemeenschap van goederen. Lees hier een toelichting op de nieuwe wet en een tip voor u gaat trouwen.
Lees meer

Wijziging achternaam minderjarig kind

Er zijn diverse mogelijkheden om de achternaam van een minderjarig kind te wijzigen. In dit bericht licht ik enkele mogelijkheden toe.
Lees meer

BKR registratie roodstand wijzigt

De BKR registratie van kredieten wordt per 1 december 2016 aangescherpt. Op dit moment worden kredieten van minimaal € 500 en met een looptijd van langer dan 3 maanden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd. Hieronder vallen o.a. creditcards, doorlopende kredieten, maar ook de bankrekeningen met kredietlimieten. Per 1 december 2016 vindt de registratie al plaats bij een krediet van minimaal € 250 en een looptijd van 1 maand. Ook als u geen gebruik maakt van het kredietlimiet.

Wilt u na scheiding een nieuwe woning of de woning die u samen met uw ex-partner in eigendom heeft overnemen, dan heeft de wijziging mogelijk tot gevolg dat u minder geld kunt lenen bij de bank.

Vechtscheiding voorkomen hoe doe je dat?

Bij een vechtscheiding zijn er bijna altijd alleen verliezers. Het aantal vechtscheidingen is helaas nog steeds groot. De overheid probeert daar iets aan te doen. Daarom is op 6 september 2016 de website www.divorcechallenge.nl gelanceerd. Doel: het aantal vechtscheidingen terug brengen om de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.

Minister Van der Steur:

“we willen iedereen uitnodigen om, bovenop alles wat we al hebben, nieuwe manieren te bedenken om ouders te helpen hun scheiding goed te regelen zodat ze niet in een vechtscheiding terecht komen en de wereld van hun kinderen niet op zijn kop komt te staan”.

Heeft u ideeën over het verminderen van vechtscheidingen, breng ze in op de website www.divorcechallenge.nl. Heeft u vragen over echtscheiding lees verder op of neem contact op.

Beëindiging partneralimentatie, samenwonen niet langer vereist?

Op basis van de wet (art. 1:160 BW) eindigt de plicht tot betaling van partneralimentatie automatisch als de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven als waren zij gehuwd. Volgens vaste jurisprudentie moet art. 1:160 BW strikt worden uitgelegd. In de praktijk blijkt dat niet snel wordt aangenomen dat er aan de vereisten is voldaan. Een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van juni 2016 is opvallend en betekent mogelijk een versoepeling van de eisen voor beëindiging partneralimentatie bij samenwonen. In deze blog licht ik toe hoe het werkt met verplichting tot partneralimentatie en samenwonen. Lees meer

Minder scheidingen in vinexwijken

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gebleken dat stellen in vinexwijken minder snel scheiden dan het landelijk gemiddelde. Dat wijkt af van het cliché dat over vinexwijken heerst. Het CBS-onderzoek had betrekking op samenwonende stellen tussen de 25 en 55 jaar, ongeacht burgerlijke staat. Van de 1000 stellen die op 1 januari 2014 in een vinexwijk woonden, waren er een jaar later 26 stellen uit elkaar. Dat is 2,6%. Het landelijke gemiddelde is 3,3%. Lees meer

Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen

De Tweede Kamer heeft in april 2016 het wetsvoorstel aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen. Het is nu wachten op de behandeling in de Eerste Kamer.

Naar huidig recht heeft het huwelijk tot gevolg dat, als de aanstaande echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden opstellen, er een gemeenschap van goederen ontstaat. Dat betekent dat alle goederen en schulden aan beide echtgenoten samen zullen toebehoren. Hierop zijn beperkte uitzonderingen mogelijk. Lees meer