Category Archives: Alimentatie


Kinderalimentatie en woonlasten. Forfaitaire of daadwerkelijke woonlast?

De alimentatienormen van de Expertgroep Alimentatienormen adviseert bij de berekening van de draagkracht van ouders uit te gaan van een forfaitaire woonlast. De netto woonlast wordt gelijkgesteld aan 30% van het netto inkomen. Wat als de feitelijke woonlast aanmerkelijk lager is? De Hoge Raad gaf hier recentelijk antwoord op.

Lees meer

Ontslag en alimentatie

Ontslag en alimentatie betalen, hoe werkt dat? Als u wordt ontslagen, is dat al vervelend genoeg. Als dat vervolgens tot gevolg heeft dat u daardoor de alimentatie voor uw kinderen of ex-partner niet meer kunt betalen, is dat nog vervelender. Ontslag kan een reden zijn om de alimentatie aan te laten passen. De rechter kijkt naar de reden van ontslag.

Lees meer

Indexering alimentatie per 1 januari 2017

De indexering alimentatie voor 2017 is bekend. De alimentatiebedragen stijgen jaarlijks met een door de overheid vastgesteld percentage. Voor volgend jaar is de stijging bepaald op 2,1%. Op de website van het LBIO kunt u uitrekenen hoe hoog de alimentatie per 1 januari 2017 wordt. De indexering geldt voor de alimentatie die door de rechtbank is vastgesteld of schriftelijk is vastgelegd. Alleen als de indexering expliciet is uitgesloten geldt de indexering niet.

Wilt u meer weten over alimentatie? Lees verder.

Beëindiging partneralimentatie, samenwonen niet langer vereist?

Op basis van de wet (art. 1:160 BW) eindigt de plicht tot betaling van partneralimentatie automatisch als de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven als waren zij gehuwd. Volgens vaste jurisprudentie moet art. 1:160 BW strikt worden uitgelegd. In de praktijk blijkt dat niet snel wordt aangenomen dat er aan de vereisten is voldaan. Een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van juni 2016 is opvallend en betekent mogelijk een versoepeling van de eisen voor beëindiging partneralimentatie bij samenwonen. In deze blog licht ik toe hoe het werkt met verplichting tot partneralimentatie en samenwonen. Lees meer